Volg ons

LinkedIn

Op zoek naar een baan?

Bouw & Civiel personeelsdiensten is een nationaal opererend arbeidsbemiddelingsbureau en biedt kansen aan startende en/of ervaren professionals.

Fysisch-geografisch specialist - Zwolle

De werkzaamheden van fysisch geografen zijn sterk afhankelijk van het onderwerp dat ze bestuderen. De volgende zaken kunnen tot hun werkzaamheden behoren:Verrichten van (veld)onderzoek naar een specifiek onderwerp met betrekking tot het aardoppervlakUitvoeren van aardobservaties (remote sensing of RS)Analyseren en verwerken van gegevens in geografische informatiesystemen (GIS), Land Information Systems (LIS) en ruimtelijke informatiesystemen (RIS)Nemen en onderzoeken van monsters (van bodem, gesteente, water, etc.)Uitvoeren van experimenten en andere laboratoriumwerkzaamhedenVerstrekken van advies omtrent milieuvraagstukken als klimaatverandering en bodemgebruikPresenteren van onderzoeksresultaten in de vorm van wetenschappelijke artikelen   

Senior Prospector - Zwolle

Voor alle vormen van archeologisch onderzoek zijn wij voor diverse opdrachtgevers op zoek naar ervaren veldarcheologen (Senior Prospector) die ons wanneer nodig kunnen ondersteunen bij komende voorkomende archeologische werkzaamheden.

KNA Archeoloog Ba - Zwolle

Voor alle vormen van archeologisch onderzoek zijn wij voor diverse opdrachtgevers op zoek naar ervaren veldarcheologen (KNA archeologen / Senior KNA Archeologen) die ons wanneer nodig kunnen ondersteunen bij komende voorkomende archeologische werkzaamheden.  

KNA Archeoloog Ma - Zwolle

Voor alle vormen van archeologisch onderzoek zijn wij voor diverse opdrachtgevers op zoek naar ervaren veldarcheologen (KNA archeologen / Senior KNA Archeologen) die ons wanneer nodig kunnen ondersteunen bij komende voorkomende archeologische werkzaamheden.  

Senior KNA Archeoloog - Zwolle

Voor alle vormen van archeologisch onderzoek zijn wij voor diverse opdrachtgevers op zoek naar ervaren veldarcheologen (KNA archeologen / Senior KNA Archeologen) die ons wanneer nodig kunnen ondersteunen bij komende voorkomende archeologische werkzaamheden. 

Machinist mobiele telescoop- en torenkraan - Heerenveen

ALLROUND MACHINIST M/VMOBIELE TELESCOOP- EN TORENKRAAN 

Uitvoerder - Groningen

We zijn opzoek naar een uitvoerder met ervaring en kennis voor projectmatige verbouw en renovatie.Zo ben je bij verschillende projecten het aanspreekpunt van de bouwplaats 

Ervaren landmeetkundige - Opmeer

 De afdeling Geo-ICT & Geo-Info maakt momenteel een flinke groei door. De werkzaamheden op het gebied van BGT, GIS, specialistische (bouw)maatvoering en deformatiemetingen nemen sterk toe. Voor de vestiging Opmeer (NH) zijn zij daarom op zoek naar een ervaren landmeetkundigeDe nadruk van de werkzaamheden ligt op het bijhouden van BGT en BAG en het vervaardigen van DTM. Hierbij maak je gebruik van verschillende inwinningstechnieken. Je zult jouw eigen werk voorbereiden en verwerken.

Kadastrale medewerkers - Opmeer

 De afdeling Geo-ICT & Geo-Info maakt momenteel een flinke groei door. De werkzaamheden op het gebied van BGT, GIS, specialistische (bouw)maatvoering en deformatiemetingen nemen sterk toe. Voor onze vestiging Opmeer (NH) zijn zij daarom op zoek naar kadastrale medewerkers.Als landmeetkundige heb je kadastrale ervaring in zowel de buitendienst als in de binnendienst. In de buitendienst verricht je diverse kadastrale metingen inclusief de 1e fase berekening. In de binnendienst maak jij de 2e fase berekening. Het is pre indien je beide disciplines beheerst omdat je in dat geval een combinatiefunctie kunt uitoefenen.

Systeem Engineer Civiel - Opmeer

Als System Engineer werk je samen met de procesmanager om op de projecten de SE-methodiek op te zetten en te implementeren.In overleg met de procesmanager en ontwerp-/disciplineleiders zet je de beheersstructuren op, zodat de klantvraag inzichtelijk is voor het projectteam.Je hebt een breed werkterrein met verschillende projecten. Je gebruikt jouw kennis van SE om data (visueel) inzichtelijk te maken.De opgedane kennis en ervaring in projecten breng je terug in de organisatie om deze toe te kunnen passen in andere en toekomstige projecten.Je werkt veelal onder aansturing van een projectmanager of tendermanager aan de projecten. In deze functie werk je zelfstandig en met een grote mate van vrijheid.

Ervaren landmeetkundige gegevensverwerker - Opmeer

De afdeling Geo-ICT & Geo-Info maakt momenteel een flinke groei door. Onze werkzaamheden op het gebied van BGT, GIS, specialistische (bouw)maatvoering en deformatiemetingen nemen sterk toe.Voor de vestiging Opmeer (NH) is opdrachtgever daarom op zoek naar een ervaren landmeetkundig gegevensverwerker (GIS en CAD).De gegevensverwerker die wordt gezocht heeft aantoonbare ervaring in complexe geodetische projecten. Je werkt onder andere met Move, Mobiel Watis, Mobile Matrix, GIS (Esri), ArcGIS en Civil 3D. Verder ben je bekend met de Nederlandse CAD-standaarden, BGT, IMGEO en DTB.Dit omvat o.a. de volgende taken:volumeberekeningen, puntenwolken, grondslagen, DTM, IMGEO en BGT;werkvoorbereiding (GIS-gericht) voor landmeetprojecten;opstellen van inwinprotocollen en -bestekken;conversies uitvoeren in CAD-GIS;uitvoeren van GIS-analyses;bewerken van ruwe meetgegevens tot informatieproducten;cartografische producten en DTM uit detailmetingen realiseren;meedenken in productontwikkeling van GIS-inventarisatietoepassingen en de inrichting van GIS-toepassingen via internet.

Technisch specialist Milieu en Bodemsanering - Opmeer

Voor onze Opdrachtgever zijn vestiging in Noord Holland is er  voor de verdere ontwikkeling van onze afdeling Milieu een vacature voor een Technisch specialist Milieu en Bodemsanering..Als Technisch specialist Milieu en Bodemsanering ben je verantwoordelijk voor het volgens de geldende normen opstellen van (water)bodemonderzoeksrapporten, rapportages van partijkeuringen maar ook saneringsplannen,BUS-meldingen en evaluatierapporten van (water)bodemsaneringen. De werkzaamheden hebben tot doel in nauwe samenwerking met de projectleider onze opdrachtgevers te voorzien van realistische en praktische adviezen op het gebied van (water)bodemverontreiniging.De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit kantoorwerkzaamheden, zoals het opstellen van rapportages, adviezen en bijbehorende correspondentie. Communicatie en overleg met opdrachtgevers en bevoegd gezag kan tevens deel uitmaken van deze functie.Onze veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 en kennis van deze normen is dan ook een voorwaarde.Daarnaast is ervaring met werken voor industriële opdrachtgevers of kabels- en leidingbedrijven een pre.Gezocht wordt een ondernemend persoon met overzicht en structuur, die houdt van aanpakken en het leuk vindt zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Daarbij ben je graag met afwisselende projecten bezig en heb je geen negen-tot-vijfmentaliteit.Het zelfstandig doorgronden en oplossen van milieukundige knelpunten in projecten vind je een uitdaging. Dit vervolgens in afstemming met de projectleider omzetten in duidelijk beschreven rapportages geeft je energie en inspiratie in je werk. Het nemen van initiatief hierin is belangrijk. Op zowel je organiserende als je inhoudelijke kwaliteiten wordt in deze functie een beroep gedaan.

Asbest Inspecteur - Opmeer

FunctieprofielAls technisch specialist asbestonderzoek ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van asbestonderzoeken volgens de daarvoor geldende normen.Je voert je werkzaamheden hoofdzakelijk op kantoor uit en bent de schakel tussen de asbestinspecteurs en de opdrachtgever of klantverantwoordelijke. In nauwe samenwerking met collega’s binnen de afdeling ben je betrokken bij het opstellen van realistische en praktische adviezen op het gebied van asbestonderzoek en -sanering.Gezocht wordt een ondernemend persoon met overzicht en structuur, die houdt van aanpakken en het leuk vindt zowel zelfstandig als in teamverband te werken.Daarbij ben je graag met afwisselende projecten bezig en heb je geen negen-tot-vijfmentaliteit. Je hebt de ambitie om je te ontwikkelen tot zelfstandig adviseur op het gebied van asbestonderzoek en asbestverwijdering. Het nemen van initiatief is hierin belangrijk. Op zowel je organiserende als je inhoudelijke kwaliteiten wordt in deze functie een beroep gedaan.

Senior ontwerper Infra, Water en Groene ruimte - Opmeer

Voor de verdere ontwikkeling van de afdeling Infra is er een vacature voor een Senior ontwerper Infra, Water en Groene ruimte.In deze functie ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van infrastructurele werken op het gebied van civiele techniek, water- en natuurbouw.Dit kunnen zowel werken volgens de RAW-systematiek als geïntegreerde contracten zijn. Dit doe je vanuit een goede cultuur- en civieltechnische basis en met aansluitende ervaring die je de laatste jaren hebt opgedaan bij een ingenieursbureau, aannemer of overheidsinstelling.Je vraagt deeloffertes op bij leveranciers/onderaannemers, verleent ondersteuning bij het opstellen van offertes en Plannen van Aanpak of schrijft zelfstandig offertes.Je zoekt naar de balans tussen theorie en praktijk.Je stelt projectplanningen op, maakt technische en financiële overzichten, schrijft projectrapportages en projectverslagen.Daarnaast kun je ook worden ingezet bij de opmaak van RAW-contracten en/of geïntegreerde contracten en in de uitvoeringsbegeleiding.Je werkt veelal onder aansturing van een (senior) projectleider aan de projecten. Waar nodig kun je ook zelfstandig de projecten voorbereiden en uitwerken.Ook behoort het tot de mogelijkheden dat je de werkzaamheden uitvoert op locatie van opdrachtgevers klanten en in nauwe samenwerking met een projectleider van de klant

Betonreparateur - Harlingen

hardwerkende maar vooral zelfstandig werkende Betonreparateuruit Noord HollandIn deze functie draag je zorg voor het vakkundig herstellen van onder andere: bruggen, kademuren, gemalen, sluizen en overige betonconstructies. Een en ander in opdracht van de uitvoerder van het desbetreffende project.

Geodetisch projectleider - Opmeer

De afdeling Geo-ICT & Geo-Info van de opdrachtgever maakt een flinke groei door in de volledige breedte (zoals BGT, GIS, specialistische maatvoering (beton/spoor), deformatiemetingen etc.). De geodetische werkzaamheden richten zich op landmeten, maatvoering en monitoring voor zowel overheden, als aannemers en industrie. De afdeling bestaat uit ongeveer 40 medewerkers en ter uitbreiding daarvan zoekt opdrachtgever een ervaren senior geodetisch projectleider.De projectleider die gezocht wordt, beschikt over een achtergrond in de Geodesie en is thuis in de wereld van GIS, fotogrammetrie en BGT.Je richt je vooral op de grotere infrastructurele projecten (zoals de aanleg Ring Zuid te Groningen). Naast de werkvoorbereiding, maatvoeringsplannen en aansturing van het team van medewerkers, ben je ook verantwoordelijk voor de verbinding met de andere afdelingen binnen de organisatie. (conditioneringsvraagstukken, raakvlakkenbeheer, omgevingsmanagement) en collega-bedrijven).Bij opdrachtgever is innovatie belangrijk en in dat kader vervult de projectleider een belangrijke rol in de verdere uitbouw van de innovatieve inwinning zoals laserscanning, meten in beeld, meten met drones, inclinometers, grondrader en sensortechnologie.Verder onderhoud en maak je contacten met klanten en relaties, zoals waterschappen, gemeenten, aannemers en de industrie. Je hebt al een aantoonbaar netwerk opgebouwd waaruit je commerciële vaardigheden naar voren komen.

Allround Montagemedewerker - Sneek

Vanwege een groeiende omzet en expanderende orderportefeuille heeft opdrachtgever voor op zeer korte termijn een vacature voor een Allround montagemedewerker (glas en aanverwanten) Gezocht wordt een enthousiaste gemotiveerde servicegerichte kandidaat die uiteindelijk zelfstandig kan werken. Oog heeft voor detail en kwaliteit, technisch inzicht heeft en mee kan denken met het bedrijf en met de klanten in aanvullend (meer)werk.  

Schilder - Franeker

Voor een schildersbedrijf uit omgeving Franeker hebben wij een vacature voor een (assistent) schilder Woonachtig max. 10 km rondom Franeker. 

Service- en onderhoudsmonteur (m/v) - Veenwouden

Als Service- en onderhoudsmonteur voer je aan de hand van een planning zelfstandig onderhoud, reparatie- en installatie werkzaamheden in Noordoost-Friesland uit.Je verricht zorgvuldig en zelfstandig alle voorkomende service- en onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met het in bedrijf stellen en inregelen van met name centrale verwarmings- en mechanische ventilatie installaties.Je stelt diagnose van storingen en verhelpt deze. Je onderhoudt klantcontact op een dusdanige manier dat de klant tevreden is. Tevens maak je een inschatting en adviseer je als het gaat om vervanging of vernieuwing van installatieonderdelen of vernieuwing van gehele installaties.Je werkt mee in de storingsdienst en het werkgebied van deze functie is regio Noordoost-Friesland. 

Servicetechnicus Installatietechniek (m/v) - Veenwouden

Als Servicetechnicus installatietechniek ben je het gezicht van opdrachtgever. Je onderhoudt en verbetert diverse installaties waaronder klimaat- en luchtbehandelingsinstallatie, gas, cv, water en sanitair.Daarnaast kom je veelvuldig bij installaties zoals warmtepompen, zonneboilers en andere innovatieve technieken. Op het gebied van regeltechniek ga je geen uitdaging uit de weg en zie je elke installatie als een uitdaging. Bovenal ben je communicatief sterk en is jouw doel om samen met je collega’s een tevreden opdrachtgever achter te laten.Kortom: Een functie met veel uitdaging waarin het vak van servicetechnicus een extra dimensie krijgt!Als Servicetechnicus installatietechniek ben je het gezicht van ASN Installaties. Je onderhoudt en verbetert diverse installaties waaronder klimaat- en luchtbehandelingsinstallatie, gas, cv, water en sanitair. Daarnaast kom je veelvuldig bij installaties zoals warmtepompen, zonneboilers en andere innovatieve technieken. Op het gebied van regeltechniek ga je geen uitdaging uit de weg en zie je elke installatie als een uitdaging. Bovenal ben je communicatief sterk en is jouw doel om samen met je collega’s een tevreden opdrachtgever achter te laten.Kortom: Een functie met veel uitdaging waarin het vak van servicetechnicus een extra dimensie krijgt!Gezocht wordt een startende of ervaren servicetechnicus met een gezonde dosis enthousiasme en dezelfde passie voor techniek als je collega’s.   

Ervaren monteur Installatietechniek (m/v) - Veenwouden

Heb jij passie voor techniek? Bij opdrachtgeevr kom je te werken in een  hecht team dat zorgt dat het werk goed gedaan wordt bij alle opdrachtgevers. Geen seriematig werk maar elke dag een nieuwe uitdaging met innovatieve producten en uitdagende projecten.Als monteur installatietechniek realiseer, repareer en verbeter je kleine en grote installaties voor verwarming, ventilatie, water en sanitair. Ook kom je in aanraking met luchtbehandeling- en klimaatinstallaties, zoals airco’s en warmte-terug-win installaties.Opdrachtgevers toonaangevende positie op het gebied van duurzame energie zorgt ervoor dat je veel werkzaamheden uitvoert op het gebied van warmtepompen en zonneboilers. Uiteraard zorgt opdrachtgever ervoor dat je hierin op een juiste manier geschoold wordt zodat jij mee kunt groeien.Kortom: een uitdagende functie waarin het vak van installatiemonteur een extra dimensie krijgt. 

Calculator Installatietechniek (m/v) - Veenwouden

Gezocht wordt een startende of ervaren calculator met een gezonde dosis enthousiasme en dezelfde passie voor techniek als je collega’s. In deze functie ben je verantwoordelijk over het voortraject en calculeer je zowel eenvoudige als complexe installaties in de particuliere en zakelijke markt. Ook gerichte klantvragen voor uitbreidingen of aanpassingen van de installatie pak je op en werkt deze uit tot een compleet plan of offerte.Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen en uitwerken van calculaties, deze komen voort vanuit aanvragen, werkbonnen, onderhoudswerkzaamheden en projecten/bestekken.Aan de hand van de beschikbare gegevens maak je een calculatie en als de gegevens ontbreken doe je eventueel een opname op locatie. Je vraagt offertes aan bij toeleveranciers en controleert deze op compleetheid. Je vertaalt de klantvraag in een offerte, waarbij je oog hebt voor de technische aspecten en energiebesparende maatregelen.Je bent het interne aanspreekpunt voor de projectleider die het management van het project verzorgt en je richt je op details, engineering en interne voortgang. Je bent gewend zelfstandig te werk te gaan. 

Werkvoorbereider W (m/v) - Veenwouden

De werkvoorbereider heeft een actieve rol met een centrale positie binnen het bedrijf van de opdrachtgever.Hij geeft invulling aan de onderhoudsstrategie en processen en analyseert de voortgang. Hij werkt samen met de planning en stuurt en begeleidt de service monteurs. Hij heeft o.a. een goede kennis van verwarmingstoestellen, geisers en boilers, warmtepompen en ventilatie en ondersteunt de service monteurs met advies en bestellingen/logistiek.De werkvoorbereider bereidt kleine installatie werken voor, zorgt dat alle materialen tijdig aanwezig zijn en overlegt met de technisch manager en monteur over de planning en uitvoering. Hij ondersteunt de monteur met advies en de verkoop door middel van opnames en calculaties.De werkvoorbereider rapporteert aan de technisch manager.  

Asfaltuitvoerder - Leek

Je gaat deel uit maken van het team asfaltwerkzaamheden. Het team bestaat uit een hoofduitvoerder en twee asfaltploegen. Heb jij een proactieve en open houding en ben je in staat om een positieve werksfeer te creëren binnen het team? Reageer dan snel.Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je open staat voor samenwerking met de overige disciplines binnen de organisatie van de opdrachtgever en is het belangrijk om goed contact te kunnen leggen en te onderhouden met opdrachtgevers.De volgende werkzaamheden behoren o.a. tot je takenpakket:organiseren en aansturen van personeel van de twee asfaltteamsorganiseren en bewaken van het transport en inzet van materieelcontroleren en bewaken van verwerkte hoeveelheden en zorgdragen voor een correcte en veilige uitvoeringvertalen van het bestek/werkomschrijving naar een efficiënte werkwijze en -planningwerkzaamheden toetsen aan de projectbegroting, het bestek of de werkomschrijving(mede) opstellen van de materiële en personele samenstelling in overleg met de planneraanleveren van administratieve rapportages(mede) bewaken van het financiële resultaat ten opzichte van de asfaltwerkbegroting.De werkzaamheden voer je uit in nauwe samenwerking met de hoofduitvoerder.De werkzaamheden vinden veelal doordeweeks plaats, maar ook ‘s nachts en in het weekend. Je bent bereid overuren te draaien. 

Uitvoerder GWW - Leek

Als uitvoerder GWW ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op jouw werk(en) alsmede de samenwerking met andere projectbetrokkenen.Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en het sturen op rendement daarvan. De variërende grootte van werken zorgen ervoor dat je soms één groot en wellicht multidisciplinair project draait en soms diverse kleinere tegelijkertijd, maar altijd gedreven om een mooi eindresultaat te realiseren.Je hebt een proactieve en open houding en je bent in staat om een positieve werksfeer te creëren binnen het team en staat open voor samenwerking met de overige disciplines binnen de organisatie van de opdrachtgever. Daarnaast ben je in staat om goed contact te leggen en te onderhouden met opdrachtgevers.Vanwege de toename van werken op basis van innovatieve contractvormen is het van belang dat je kennis en ervaring hebt op dit gebied.De volgende werkzaamheden behoren o.a. tot je takenpakket:opstarten, aansturen en bijsturen van de uitvoering van de werkenorganiseren van inzet personeel, materiaal en materieelbewaken van de planningcontroleren en vastleggen van verwerkte hoeveelhedenzorgdragen voor een correcte afrekening richting opdrachtgeveraanleveren van administratieve rapportages (dagrapporten, termijnstaten e.d.)werkzaamheden toetsen aan de projectbegroting en bewaken van het financiële resultaatevaluaties en eindcontroles van het werkorganiseren van bouwvergaderingen in samenspraak met opdrachtgeverbewaken van kwaliteits- en veiligheidszaken (VGMW-/KAM) op het werk en registeren van en actie ondernemen bij o.a. klachten, risico’s en afwijkingenDe werkzaamheden vinden veelal doordeweeks plaats, af en toe ook ‘s nachts en in het weekend. Je bent bereid overuren te draaien. 

Technisch specialist asbestonderzoek - Leek

Als technisch specialist asbestonderzoek ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van asbestonderzoeken volgens de daarvoor geldende normen.Je voert je werkzaamheden hoofdzakelijk op kantoor uit en bent de schakel tussen de asbestinspecteurs en de opdrachtgever of klantverantwoordelijke.In nauwe samenwerking met collega’s binnen de afdeling ben je betrokken bij het opstellen van realistische en praktische adviezen op het gebied van asbestonderzoek en -sanering.  

Werkvoorbereider waterbouw - Delfzijl

In de functie van werkvoorbereider ben je een belangrijke sleutelfunctionaris, zowel tijdens het inschrijvingstraject bij aanbestedingen als bij de werkvoorbereiding van waterbouwkundige projecten. Tijdens de inschrijvingsfase ben je betrokken bij de aanpak van de toebedeelde projecten en lever je relevante informatie aan ten behoeve van de prijs- en planvorming voor een inschrijving. Bij gunning van het werk stel je de uitvoeringsdocumenten op en draag je vervolgens het projectdossier over aan de uitvoering.Je werkt in overzichtelijke projectteams om het beste resultaat te bereiken. Intern heb je intensief contact met je collega's van het bedrijfsbureau (afdelingshoofd, Tender Manager, calculator, collega werkvoorbereider). Je externe contacten bestaan uit medewerkers van ingenieurs- en constructeursbureau's, combinanten, leveranciers en onderaannemers.Belangrijkste taken en bevoegdheden: ​Zelfstandig hoeveelheden berekenen en kostprijscalculaties opstellen.Samenstellen en voorbereiden van documenten voor selecties en aanbestedingen.Opstellen van documenten ten behoeve van de uitvoeringsfase.Overleg voeren met externe partijen (leveranciers, onderaannemers, adviseurs etc.). Inkopen van materialen, bouwstoffen en diensten.Projectdossiers aanleggen en overdragen aan de uitvoering. 

Kozijnmonteur - Veenwouden

Hiervoor hebben wij een vacature  Kozijnmonteur Op locatie vervang en plaats je (kunststof)kozijnen en verricht je alle aanverwante timmerwerkzaamheden. 

Junior Werkvoorbereider - Delfzijl

De Junior Werkvoorbereider is een belangrijke functionaris, zowel tijdens het inschrijvingsproces als tijdens de werkvoorbereiding van de waterbouwkundige projecten.Tijdens de inschrijvingsfase assisteer je de Tender Manager en de werkvoorbereider bij het aanleveren van relevante informatie ten behoeve van de prijs- en planvorming voor een inschrijving. Bij de gunning van het werk assisteer je bij het opstellen van de uitvoeringsdocumenten.Je werkt in overzichtelijke projectteams om het beste resultaat te bereiken. Intern heb je intensief contact met je collega's van het bedrijfsbureau (afdelingshoofd, Tender Manager, calculator, werkvoorbereider). Je externe contacten bestaan uit medewerkers van ingenieurs- en constructeurbureau's, combinanten en onderaannemers. Belangrijkste taken:​Uitrekenen van hoeveelheden en kostprijscalculaties opstellen.Samenstellen en voorbereiden van documenten voor selecties en aanbestedingen.Opstellen van documenten ten behoeve van de uitvoeringsfase.Overleg voeren met externe partijen ( leveranciers, onderaannemers, adviseurs etc.).Projectdossiers aanleggen en overdragen aan de uitvoering.  

Onderhoudsmonteur - Harlingen

In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het in juiste staat houden van alle voorkomende hulpmiddelen, zoals gereedschap en machines. Dit doe je op basis van de gestelde normen voor kwaliteit, kwantiteit, hygiëne en leverbetrouwbaarheid.Je kunt adequaat en zelfstandig alle mogelijke onderhoud verrichten en zorg ervoor dat alle machines en andere zaken naar behoren blijven werken of weer gaan werken.Daarbij gebruik je je ervaring en vaardigheden op het gebied van electronica, pneumatiek, hydrauliek, PLC's en daar waar nodig voer je lichte laswerkzaamheden uit.Om je rol tot een succes te maken onderhoud je daarnaast proactief contact met collega’s van diverse andere disciplines, alsmede mede monteurs.Je zorgt voor een duidelijke en tijdige terugkoppeling Daarbij heb je aandacht voor de gestelde kwaliteitsnormen en ben je alert op het handhaven van de veiligheidsvoorschriften.Je rapporteert aan het Hoofd Technische Dienst.  

Heier/waterbouwer - Harlingen

In de functie van heier/waterbouwer zorg je samen met je collega machinist voor het aanbrengen en afwerken van damwanden, steigers en overige constructies. Voor lichte heiwerkzaamheden hebben zij de beschikking over een mini- en een midikraan waarmee op moeilijk bereikbare plaatsen gewerkt kan worden vanaf koppelpontons. Voor de aanleg van beschoeiingen en damwanden in hout, beton of staal tot een lengte van 10 meter staan enkele hydraulische kranen en een mobiele kraan ter beschikking.

Betonreparateur - Harlingen

In deze functie draag je zorg voor het vakkundig herstellen van onder andere: bruggen, kademuren, gemalen, sluizen en overige betonconstructies. Een en ander in opdracht van de uitvoerder van het desbetreffende project.

Chauffeur zand, grind en mortel - Heerenveen

Voor opdrachtgever hebben wij een vacature Allround chauffeur zand, grind en mortel. Je gaat rijden met kiepauto, kooiaapwagen, betonmixer en megamixsilo's (draad).Gezocht wordt dus een allround chauffeur of een chauffeur die een aantal van deze diciplines snel zich eigen kan maken.Het is hollen of stilstaan soms en je bent flexibel in uren en tijden en staat ervoor dat alles op tijd wordt afgeleverd.Een 50plusser wordt van harte uitgenodigd om te solliciteren.je hebt het hele jaar door werk.

Chauffeur C oproep - Heerenveen

Gezocht wordt een chauffeur met minimaal C rijbewijs op oproepbasis (50+ of pensionado gewenst).Voor het vervoer van zand, grond, containerbakken en materieel met zestientonner keepauto, autolaadkraan of anderziens.Gezocht word iemand die flexibel is in  tijden en dagen en beslist geen 8 tot 5 mentaliteit heeft maar ervoor zorgt dat het werk klaarkomt.Iemand met ervaring in (chauffeurswerk voor) GWW heeft een grote pre.Werk is voor langere tijd bij voorkeur voor enkele jaren.

Timmerman - Heerenveen

Je wordt verantwoordelijk voor het zelfstandig maken van diverse overkappingen, tuinhuizen garages enz.Je maakt bouwpakketten klaar voor klanten die deze op maat bestellen. Op locatie in elkaar zetten van de bouwpakketten behoort tot uw taak.Samen met de verkoper maak je een plan om het bouwpakket te maken en zorgt ervoor dat volgens de planning de leveringen kunnen plaats vinden.Je bent op korte termijn beschikbaar.

Kraanmachinist - Heerenveen

In deze functie word je flexibel ingezet op diverse kranen binnen de Grondverzet.Het is voor jou dan ook geen probleem om bijv. op een mobiele kraan of rupskraan of een minikraan te werken. Je bent ook bereid om ander werk aan te pakken en toont hierbij initiatief.Het is voor jou geen probleem om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Minikraanmachinist - Heerenveen

In deze functie word je flexibel ingezet op diverse kranen binnen de Grondverzet.Het is voor jou dan ook geen probleem om bijv. op een rupskraan of een minikraan te werken. Je bent ook bereid om ander werk aan te pakken en toont hierbij initiatief.Het is voor jou geen probleem om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

GWW - Heerenveen

Als grondwerker ga je aan de slag op diverse projecten in de civiele sector. De aannemer waarvoor je aan de slag gaat heeft de meest uiteenlopende klanten waardoor je breed inzetbaar moet zijn. Je bent dan ook bekend met werkzaamheden zoals: aanleg van kabels, buizen, sleuven, kolken en riolering.

Projectleider Bouw - Heerenveen

Als Projectleider Bouw ben je verantwoordelijk voor de acquisitie, organisatie en realisatie van diverse bouwprojecten bij agrarische ondernemers en aanverwante bedrijven in het landelijk gebied. Je bent aanspreekpunt voor de ondernemer en leveranciers en adviseert klanten bij hun nieuw- en verbouwplannen. Met jouw bouwkundige kennis en vooruitstrevende en ondernemende aanpak zorg je dat projecten binnen budget en naar wens van de ondernemer gerealiseerd worden. Je werkt hierbij samen met een team van specialisten op het gebied van onder andere vergunningen, ontwerp en subsidies. Je werkgebied is Friesland.

Kunstof kozijnmonteur - Winschoten

In deze functie kom je de klanten van de opdrachtgever om de huidige kozijnen te demonteren en nieuwe kunststof  kozijnen te plaatsen. Daarnaast zal je ook deuren, schuifpuien, dakkapellen, boeidelen en gevelbekleding monteren. Je werkt veelal in een team.Gezocht worden kandidaten uit Winschoten of directe omgeving.Ook indien je technisch onderlegd bent of timmer ervaring hebt waaronder ook met kozijnen word je van harte uitgenodigd

Hulpmonteur Kunststof kozijn - Winschoten

In deze functie als hulp monteur kom je bij de klanten om de huidige kozijnen te demonteren en nieuwe kunststof  kozijnen te plaatsen. Daarnaast zal je ook assisteren bij deuren, schuifpuien, dakkapellen, boeidelen en gevelbekleding monteren. Je werkt veelal in een team.Gezocht worden kandidaten opperlieden uit Winschoten of directe omgeving.ook indien je technisch onderlegd bent of timmer ervaring hebt waaronder ook met kozijnen word je van harte uitgenodigd.

Opperlieden - Heerenveen

 Per direct is er een vacature voor12 * industrieel schoonmakersHet betreft het opruimen van de bouwplaats en het opperen op de bouwplaats.langdurig werk. Werkdagen donderdag t/m maandags (dus weekends ook)Je rijdt dagelijks met een busje heen en weer vanuit Leeuwarden-Heerenveen-Nunspeet en vice versa natuurlijk.De juiste kandidaten kunnen mogelijk na de bouwfase in dezelfde fabriek door als industrieel schoonmakers. Hierbij is een vaste aanstelling één van de mogelijkheden.  

Tekenaar constructeur metaal - Dokkum

Vacature voor eenTekenaar constructeur metaal en constructies.Kassenbouw, tuinbouw kassen worden wereldwijd geleverd.Staatconstructies uit tekenen in kantoor Dokkum.Klein stukje werk voorbereiding.Hoofdzakelijk tekenen.Werken met autocad mechanical nieuwste versie.Tekenen met autocad is vereist.

Opperman - Sneek

Opdrachtgever zoekt een: Opperman Een opperman die weet wat aanpakken is en niet zeurt. Ervaring is niet vereist maar een frisse en flexibele instelling in combinatie met een echte fysieke werkersmentaliteit des te meer.

Opperman - kruier - Drachten

Per direct (vanaf woensdag 5 april) is er ruimte voor een Opperman - Kruier Je gaat puinruimen (letterlijk) op een werk in Groningen. Met kruiwagens via de steiger en de bouwlift het puin in de container deponeren.Gezocht wordt een jongeman die potig is en niet bang is voor zwaar werk en hard werken.

Stukadoor - Heerenveen

Per direct zijn wij op zoek naar een Ervaren Stukadoor Je kunt en gaat geheel zelfstandig stukadoorswerkzaamheden uitvoeren.Je wordt ondersteund door een opperman stukadoor. 

Betonrenovatie medewerkers - betontimemrleiden - Heerenveen

Voor opdrachtgever zijn wij per direct op zoek naar  Betonreparateurs (met of zonder injectie-ervaring)  

Opperman stukadoor - Heerenveen

Per direct zijn wij op zoek naar een Opperman stukadoor. Je gaat de stukadoor ondersteunen bij de stukadoorswerkzaamheden.- voorbereiden werkplek- plaatsen (rol)steigers- voorwerk voor het stukadoorswerk- opruimen en handlangen

Asbestsaneerders DAV - Bolsward

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig verrichten van alle voorkomende asbestsaneringswerkzaamheden.

Deskundig Toezichthouder Asbest DTA - Bolsward

Je verricht zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden en hebt de technische en organisatorische leiding over alle voorkomende asbestsanering werkzaamheden.

Leerling betonmedewerker - Drachten

Als leerling betonmedewerker ondersteun je de beton- medewerkers en timmermannen. Het betreft een veelzijdige functie zodat je verschillende aspecten van het vak leert, zoals: het storten van beton en het lezen van tekeningen.ook als je bereidt bent om als werkende te leren en jezelf verder te ontwikkelen wordt je van harte uitgenodigd om te reageren.

Allround waterbouwer - Harlingen

In deze fulltime functie van timmerman in de waterbouw help je binnen het bedrijf met de bouw en herstel van onder andere: houten bruggen en steigers, remmingwerken, betonconstructies en voer je montage werkzaamheden uit. Je levert in deze functie een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van hun projecten.

Voorman Staalbouw - Harlingen

In de zelfstandige functie van (meewerkend) voorman staalbouw voor hun staalhal ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse projecten die in de hal worden gerealiseerd. Je weet je collega’s te motiveren en op een passende wijze aan te sturen. Door goed overleg en communicatie met de werkvoorbereiding en planning zorg je ervoor dat werkzaamheden op tijd zijn afgerond en eventuele knelpunten tijdig worden besproken. Tevens draag je zorg voor het bestellen van verbruiksmaterialen, de personeelsplanning en enkele bijbehorende administratieve taken.

Projectleider Renovatie - Harlingen

Wanneer schade is ontstaan in betonconstructies is het zaak deze op een goede en vooral kundige manier te herstellen. Opdrachtgever heeft deze kennis en kunde in huis om schades goed te kunnen inschatten, een gedegen advies te kunnen geven en op een professionele manier de schades te kunnen herstellen. Zij werken hierbij volgens de de BRL 3201 richtlijnen. In de functie van projectleider zul je projecten aansturen op het gebied van betonrenovatie van voornamelijk civiele betonconstructies. Je zorgt hierbij onder andere voor afstemming van de diverse betrokken disciplines, onderhoudt relaties met opdrachtgevers, bewaakt tijdige facturatie en je signaleert afwijkingen in contracten. Als projectleider ben je tevens in staat om zelfstandig adviezen uit te brengen, en bekwaam in het opstellen van calculaties.

Projectleider Bouw - Harlingen

In deze functie heb je zeggenschap en ben je eindverantwoordelijk voor een aantal projecten. Je zorgt onder andere voor afstemming van de diverse betrokken disciplines, onderhoudt relaties met opdrachtgevers, bewaakt tijdige facturatie en je signaleert afwijkingen in contracten.

Uitvoerder - Harlingen

De taken binnen deze functie bestaan uit het realiseren van projecten, het onderhouden van contacten met leveranciers en opdrachtgevers en het opstellen van project- en werkenadministratie. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en organiseert, coördineert en bewaakt alle te verrichten activiteiten op de bouwplaats van eigen werknemers en onderaannemers.

Revit Tekenaar - Heerenveen

Als bouwkundig Revit tekenaar kun je uitstekend uit de voeten met Autodesk Revit.Je hebt projecten onder je hoede vanaf het (definitief) ontwerp tot en met uitvoeringsgereed ontwerp.Je maakt bestek- en werktekeningen, bouwkundige details en voert overleg met opdrachtgevers en andere projectrelaties.Daarnaast is het maken van bouwbesluitberekeningen een onderdeel van je taken. 

Hoofdconstructeur - Groningen

     HoofdconstructeurWij zijn op zoek naar een ervaren en bekwame constructeur die in staat is om naast kleinere werken, ook grote constructies in beton en staal te doorzien en door te rekenen.Je onderhoudt contacten met de opdrachtgever en andere bouwpartners.Je adviseert over de opzet van de gehele draagconstructie, inclusief de fundering.Je vindt het leuk om constructeurs en tekenaars te begeleiden en op te leiden.Intern stuur je de betrokken constructeurs en tekenaars aan. Je bewaakt de kwaliteit van de te versturen berekeningen en tekeningen en het budget. 

Metaalbewerker - Franeker

Voor opdrachtgever hebben wij doorlopend de vacature voor Metaalbewerker scheepsbouw.tevens (Casco)lasser scheepsbouwOok leerling metaalbewerkers en leerling lassers zijn van harte welkom  

Monteur windturbine - Heerenveen

Vanwege toenemende hoeveelheid opdrachten is er de vacature voor een Monteur Windenergie / monteur windturbines Je gaat het onderhoud en service verrichten aan windmolens. 

Scheepslasser/sectiebouwer - Harlingen

Opdrachtgever zoekt een scheepslasser die na instructies enigzins zelf-standig kan werken. 

Leerling smidsbankwerker - Harlingen

Je functie zal bestaan uit het restaureren van bruggen, sluizen leuningen en overige ijzerwerken. Je leert lassen (elektrisch, MIG/MAG en autogeen, hardsolderen), klinken, snijden, vervormen, kortom alles wat van een restauratie smidsbankwerker gevraagd wordt. Daarnaast voer je (mechanische) onderhoudswerkzaamheden uit aan bruggen en sluizen in Harlingen en omgeving.

Allround timmerman - Harkema

Als Allround timmerman werk je zelfstandig of in een team aan diverse uiteenlopende woningen. De werkzaamheden worden voornamelijk op locatie verricht.

Carrière Center

Voordeligste van het Noorden, met een slagingspercentage van 89%

U kunt op het plaatje klikken om u direct aan te melden voor VCA cursus of een andere kortdurende opleiding. 

Voor vragen kunt u ons ook bereiken via 088 160 1000 of info@carriere-center.nl