Volg ons

LinkedIn

Op zoek naar een baan?

Bouw & Civiel personeelsdiensten is een nationaal opererend arbeidsbemiddelingsbureau en biedt kansen aan startende en/of ervaren professionals.

Senior ontwerper Infra, Water en Groene ruimte - Leek

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van infrastructurele werken op het gebied van civiele techniek, water- en natuurbouw. Dit kunnen zowel werken volgens de RAW-systematiek als geïntegreerde contracten zijn. Dit doe je vanuit een goede cultuur- en civieltechnische basis en met aansluitende ervaring die je de laatste jaren hebt opgedaan bij een ingenieursbureau, aannemer of overheidsinstelling

Technisch specialist Milieu en Bodemsanering -

Als Technisch specialist Milieu en Bodemsanering ben je verantwoordelijk voor het volgens de geldende normen opstellen van (water)bodemonderzoeksrapporten, rapportages van partijkeuringen maar ook saneringsplannen, BUS-meldingen en evaluatierapporten van (water)bodemsaneringen. De werkzaamheden hebben tot doel in nauwe samenwerking met de projectleider onze opdrachtgevers te voorzien van realistische en praktische adviezen op het gebied van (water)bodemverontreiniging

Milieukundig veldwerker - Leek

Als milieukundig veldwerker ben je verantwoordelijk voor het volgens de juiste normen uitvoeren van de veldwerkzaamheden in het kader van (water)bodemonderzoek en partijkeuringen grond en bouwstoffen. Daarnaast behoort het uitvoeren van milieukundige begeleiding bij landbodemsaneringen tot de kerntaken van de veldmedewerker. De werkzaamheden bestaan uit een fysiek deel, zoals het uitvoeren van handboringen en het nemen van monsters, en minstens zo belangrijk, uit het nauwkeurig digitaal vastleggen van de gegevens in het veld. Verder worden er kantoorwerkzaamheden uitgevoerd zoals het uitlezen van de veldwerkgegevens en het inzetten van analyses.De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de normen van BRL SIKB 1000, 2000 en 6000.Wij zoeken een ondernemend persoon, die houdt van aanpakken en het leuk vindt om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Daarbij ben je graag op afwisselende plaatsen in het veld en heb je geen negen-tot-vijfmentaliteit.

Maatvoerders - Leek

Als ervaren maatvoerder zet je jouw ruime ervaring in om diverse projecten tot een goed einde te brengen, in nauw overleg met het projectteam. Je beoordeelt vraagstukken inhoudelijk en voert de projecten uit met behulp van diverse inwinningstechnieken

Senior Projectleider Bodem - Leek

Vacature Senior projectleider BodemVoor de verdere ontwikkeling van onze afdeling Milieu zijn wij op zoek naar een Senior projectleider Bodem.FunctieomschrijvingAls projectleider Bodem ben je verantwoordelijk voor het projectmanagement van (complexe) bodemprojecten met een duidelijk accent richting de markt (overheid en industrie). De projectleider die wij zoeken, heeft een inhoudelijke achtergrond in de milieusector of civiele techniek, ruime ervaring in het projectmanagement en een goede kennis van de ontwikkelingen in de bodemmarkt. Je beschikt over goede contactuele en commerciële kwaliteiten en bent in staat een netwerk van duurzame klantcontacten op te bouwen en te onderhouden. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in de verbreding van het vakgebied (ondergrondmanagement) en de verbinding naar andere afdelingen en bedrijfsonderdelen van onze opdrachtgever . Vanzelfsprekend heb je ook een rol in de begeleiding en aansturing van junior adviseurs en technisch specialisten.

Systeem Engineer Civiel - Leek

Vacature System Engineer CivielVoor de verdere ontwikkeling van onze afdeling Infra zijn wij op naar een System Engineer Civiel.FunctieprofielAls System Engineer werk je samen met de procesmanager om op de projecten de SE-methodiek op te zetten en te implementeren. In overleg met de procesmanager en ontwerp-/disciplineleiders zet je de beheersstructuren op, zodat de klantvraag inzichtelijk is voor het projectteam. Je hebt een breed werkterrein met verschillende projecten. Je gebruikt jouw kennis van SE om data (visueel) inzichtelijk te maken. De opgedane kennis en ervaring in projecten breng je terug in de organisatie om deze toe te kunnen passen in andere en toekomstige projecten.Je werkt veelal onder aansturing van een projectmanager of tendermanager aan de projecten. In deze functie werk je zelfstandig en met een grote mate van vrijheid. 

Kadastrale medewerkers - Leek

Vacature Kadastrale medewerkersDe afdeling Geo-ICT & Geo-Info van onze opdrachtgever maakt momenteel een flinke groei door. Werkzaamheden op het gebied van BGT, GIS, specialistische (bouw)maatvoering en deformatiemetingen nemen sterk toe. Voor de vestiging Opmeer (NH) zijn zij daarom op zoek naar kadastrale medewerkers.FunctieomschrijvingAls landmeetkundige heb je kadastrale ervaring in zowel de buitendienst als in de binnendienst. In de buitendienst verricht je diverse kadastrale metingen inclusief de 1e fase berekening. In de binnendienst maak jij de 2e fase berekening. Het is pre indien je beide disciplines beheerst omdat je in dat geval een combinatiefunctie kunt uitoefenen. 

Schrijver EMVI plannen - Leek

Vacature Schrijver EMVI-plannenTer uitbreiding van de afdeling Infra zoekt onze opdrachtgever op korte termijn een Schrijver EMVI-plannen.FunctieomschrijvingAls Schrijver EMVI-plannen ben jij verantwoordelijke voor de uitwerking en advisering van een EMVI-plan. Je bent primair een specialist in het schrijven van EMVI-plannen, veelal in het vakgebied van civiel, maar je wordt soms ook in andere vakgebieden van ons ingezet.In deze functie:weet je de klantvraag te doorgronden door de juiste informatie op te halen en een goede verbinding te realiseren tussen vraag en oplossing;werk je dit uit in een winnend EMVI-plan, waarin de te technische informatie vertaald wordt naar een concrete, makkelijk leesbare en begrijpelijke aanbieding voor de klant;stel je in samenspraak met de tendermanager de strategie op voor een EMVI-plan en verwerk jij dit in een juiste vormgeving met aanvullende illustraties en data;organiseer je reviews en herschrijf je de plannen als er wijzigingen zijn. 

Landmeetkundige - Opmeer

Vacature Ervaren landmeetkundigeDe afdeling Geo-ICT & Geo-Info van onze opdrachtgever maakt momenteel een flinke groei door. Werkzaamheden zijn op het gebied van BGT, GIS, specialistische (bouw)maatvoering en deformatiemetingen nemen sterk toe. Voor de vestiging Opmeer (NH) zijn zij daarom op zoek naar een ervaren landmeetkundige.FunctieomschrijvingDe nadruk van de werkzaamheden ligt op het bijhouden van BGT en BAG en het vervaardigen van DTM. Hierbij maak je gebruik van verschillende inwinningstechnieken. Je zult jouw eigen werk voorbereiden en verwerken. 

Maatvoerders - Opmeer

De afdeling Geo-ICT & Geo-Info van onze opdrachtgever maakt momenteel een flinke groei door. Werkzaamheden op het gebied van BGT, GIS, specialistische (bouw)maatvoering en deformatiemetingen nemen sterk toe.Voor de vestiging Opmeer (NH) zijn zij daarom op zoek naar ervaren maatvoerders/landmeters die hun eigen werk kunnen voorbereiden en verwerken. De werkzaamheden vinden plaats in utiliteitsbouw, woningbouw, spoorbouw en GWW.FunctieomschrijvingAls ervaren maatvoerder zet je jouw ruime ervaring in om diverse projecten tot een goed einde te brengen, in nauw overleg met het projectteam. Je beoordeelt vraagstukken inhoudelijk en voert de projecten uit met behulp van diverse inwinningstechnieken. Dit omvat o.a. de volgende taken:voorbereiden van je eigen werkzaamheden;inwinnen en uitzetten van de gevraagde gegevens met de nieuwste technieken;verwerken van de gegevens met behulp van CAD-/GIS-software tot eindproducten;signaleren van mogelijke problemen en knelpunten;ondersteunen van de projectleider bij offerte, een plan van aanpak en het overleg met opdrachtgevers en instanties. 

Medewerker drainage - Joure

Voor in de drukke zomermaanden zoeken wij een drainage medewerker!Als drainage medewerker ben je verantwoordelijk voor het aanbrengen van drainage. Voor deze functie is het rijbewijs BE verplicht.Heb jij affiniteit- enNaast het aanbrengen van drainage is ook het onderhoud, opsporen, verhelpen en aanpassen van kleine technische afvoervraagstukken onderdeel van de dagelijkse activiteitenHeb jij affiniteit- en ervaring in de agrarische sector?Ben jij flexibel en vind je het geen probleem om lange dagen te werken? Reageer dan op deze vacature! 

Bronbemaler - Joure

FunctieomschrijvingAls bronbemaler installeer, onderhoudt en verwijder je bronbemalingsinstallaties.Je plaatst buizen, filters, drainageleidingen, bronnen, pompen, aggregaten en alle toebehoren. Je werkt in onder alle weersomstandigheden en het werk is fysiek van aard.

Productiemedewerker drainage - Joure

Als productiemedewerker drainage ga je in de fabriek meedraaien in de ploeg die drainagebuizen produceert 

CNC Frezer - Joure

CNC  FREZER:Als  CNC  frezer   ben  je  verantwoordelijk  voor  het frezen  van  trappen en  het  programmeren van  eenvoudige  programma’s tevens  het onderhouden  van  de  CNCAffiniteit  met  het  maken  van  trappen  is  een  pre  

Machinaal houtbewerker - Joure

ALLROUND  MACHINALE  HOUTBEWERKER:Als  allround   machinale  houtbewerker   ben  je   flexibel  inzetbaar  op  nagenoeg  alle  werkplekken   en verantwoordelijk  voor   het zo  optimaal  verlopen  van  het  productie  proces,  tevens  algemeen  onderhoud  aan  het  machineparkAffiniteit  met  het  maken  van  trappen  is  een  pre  

Trappensteller - Joure

TRAPPEN STELLER:Als trappensteller zorg je ervoor dat verschillende trappen een veilige en de juiste manier worden gemonteerd op locatie.De werkzaamheden zullen bestaan uit:• Het plaatsen van trappen• Het plaatsen en inmeten van veiligheidshekken• Aftimmeren van de geplaatste trap en trapgat  

Werkvoorbereider (hout) - Joure

WERKVOORBEREIDER:Als  werkvoorbereider  ben  je  verantwoordelijk  voor  het  uittekenen en voorbereiden  van  het  productieproces en  het  aansturen  van   CNC  machines.Affiniteit  met  het  maken  van  trappen  en  het  werken  met specialistische  software  is  een  pre

Teamleider - Veenwouden

Vacature voor ervaren teamleiders (5-ploegendienst)Je wilt graag bijdragen aan een professionaliseringsslag, bent in staat om veranderprocessen te begeleiden en houdt ervan om jezelf en anderen uit te dagen om het beste eruit te halen en succesvol te zijn.Je bent gefocust op veiligheid en het continu verbeteren daarvan, bent in staat om competenties te ontwikkelen en hebt een hoge kwaliteitsnorm.Je bent een leider van nature!Je bent verantwoordelijk voor 1 productieteam binnen de Operations afdeling, bestaande uit 3 operators productie (grondstof tot half fabricaat) en 5 operators verwerking (half fabricaat verwerken tot eind product).Geboden wordt een aantrekkelijke en uitdagende rol met veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.Verantwoordelijkheden: Eindverantwoordelijk voor de productieresultaten de productie units binnen de dienst, zodanig dat operationele resultaten worden gerealiseerd met de focus op veiligheid, kwaliteit, kosten, leverbetrouwbaarheid en milieu (o.a. door het elimineren van verliezen).Controleren en sturen op en naleven van de bedrijfsvoorschriften, procedures en (veiligheids)standaarden, analyseren van beschikbare gegevens op trends en afwijkingen en indien nodig bijsturen.Coördineren en mede uitvoeren van de productiewerkzaam­heden.Sturen op afwijkingen als gevolg van (ver)storingen. Bijsturen van algemene staat van onderhoud, beoordelen van storingen en gebreken, stellen van prioriteiten richting ondersteuning.(Door)ontwikkelen van medewerkers (o.a. voeren functionerings- en beoordelingsgesprekken) om zodoende blijvend te kunnen voldoen aan de eisen die aan de organisatie gesteld worden en om een zo breed mogelijke inzetbaarheid van het personeel te bereiken en daarmee te voldoen aan continue ontwikkelende productiedoelstellingen. 

Landmeters - Heerenveen

Voor een opdrachtgever van ons zijn we op zoek naar ervaren Landmeters voor instroom in de oproeppool met mogelijkheden voor groei in hoeveelheid uren.Als Landmeter doe je metingen op terreinen waar grondwerkzaamheden worden verricht, bijvoorbeeld als er een nieuwbouwwijk, snelweg of spoorlijn aangelegd wordt. Daarnaast verricht je als Landmeter ook metingen voor landkaarten of om te bepalen waar een eigendomsgrens ligt. Ook ondergrondse ruimtes en oppervlakten onder water kunnen worden gemeten. Voorkomende werkzaamheden zijn: - Afstanden meten met een tachymeter (een meetapparaat met een laserstraal);- GPS peilingen doen, hoeken meten, hoogtes meten, meetpunten aangeven in de grond met paaltjes, de meetresultaten verwerken en opslaan.

Slopers met VCA - Heerenveen

Voor een opdrachtgever van ons zijn wij per direct (spoed) op zoek naar ervaren Slopers / Handige aanpakkers met VCA. Je weet van aanpakken en hebt affiniteit met de bouw. Je bent in het bezit van eigen vervoer en VCA.Functie-eisen- VCA verplicht- Eigen vervoer (auto) is een must- Woonachtig in Friesland.- per direct

Stukadoors / Stucadoors - Heerenveen

De werkzaamheden bestaan onder andere uit pleisterwerk, raapwerk, schuurwerk, sierpleisterwerk, (spack)spuitwerk, sierlijsten, ornamenten, gevelbepleistering, machine gipsspuiten etc. Het betreft werk voor langere tijd en 40 uur per week.

Opperman -

Je bent bereidt om vanaf de carpool locatie mee te reizen naar diverse plekken in Noord-Holland. VCA is een vereiste.Het gaat om voorbereidende werkzaamheden (schuren beton, aanmaken 2 componenten saus/coating) voor het sauzen van wanden en plafonds in de food industrie (o.a. Campinafabrieken)In bezit zijn van een hoogwerker certificaat is een grote pre!

Revisor Elektro- en Servomotoren -

Je komt te werken op de afdeling Elektromotoren waar je met je collega's werkt aan de reparatie en revisie van een breed scala aan elektro- en servomotoren. Je komt te werken in een schone omgeving, waar veiligheid, kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel staat. Taken:Het repareren, reviseren en testen van elektro- en servomotorenHet registreren in ons systeem van de handelingen ten behoeve van de reparatiesPreventief onderhoud voeren aan alle soorten elektro- en servomotorenHet afregelen, meten en testen van as positie bepalende elektronica in servomotoren

Carrière Center

Voordeligste van het Noorden, met een slagingspercentage van 89%

U kunt op het plaatje klikken om u direct aan te melden voor VCA cursus of een andere kortdurende opleiding. 

Voor vragen kunt u ons ook bereiken via 088 160 1000 of info@carriere-center.nl